Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24§ mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Ravitsemusklinikka Henna Rannikko Oy
Y-tunnus: 2734581-8
Hämeentie 151 a 29, 00560 Helsinki
Puh: +358 40 844 2263

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Henna Rannikko
Hämeentie 151 a 29, 00560 Helsinki
henna.rannikko@ravitsemusklinikka.fi

3. Rekisterin nimi
Ravitsemusklinikka Henna Rannikko Oy:n sähköisen ajanvarausjärjestelmän asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen sekä markkinointi, asiakasanalyysi, viestintä ja palautteen kerääminen. Rekisteri ei sisällä asiakkaan hoitoa koskevia tietoja lukuunottamatta varauksen yhteydessä luovutettuja tietoja. Rekisterin ylläpito on ulkoistettu rekisterinpitäjän kotisivujen yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavia tietoja asiakkaasta:
– Nimi
– Puhelinnumero
– Osoite
– Sähköpostiosoite
– Alaikäisen asiakkaan huoltajan nimi ja yhteystiedot
– Organisaation nimi ja y-tunnus
– Yhteysloki
– Palvelujen ostotiedot
– Tiedot kieltoja, rajoituksia ja suostumuksia koskien varausta tehtäessä
– Muut asiakkaan luovuttamat tiedot varausta tehtäessä

6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä sekä sivuston kävijäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittua rekisterinpitäjän yhteistyökumppania, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ainoastaan sähköisessä muodossa. Pääsy rekisterin tietoihin on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Evästeet
Rekisterinpitäjän sivuilla saatetaan käyttää evästeitä käyttökokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. markkinointiin ja sivuston kehittämiseen. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.

11. Rekisterin tietojen säilyttäminen
Rekisterin tiedot säilytetään, kuten laissa säädetään, vain rekisterinpitäjän toiminnan ja tässä selosteessa tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan, jollei rekisterin tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tästä poikkeavan ajan.

12. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle tässä selosteessa kerrottuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Tarkastusoikeus annetaan, tai voidaan evätä, laissa säädetyin perustein ja tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys varmennetaan.

13. Tietojen korjauspyyntö
Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta, tässä selosteessa kerrottuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyys varmennetaan.