Palveluehdot

Ravitsemusklinikan palveluehdot 1/2016

1 Maksuehdot

Asiakas maksaa varaamansa ravitsemuskäynnin tai ravitsemuspaketin sisältäen sen kaikki käynnit kokonaisuudessaan ensimmäisen käynnin jälkeen asiakkaalle lähetettävän erillisen laskun ohjeiden mukaisesti.

Myöhästyneestä maksusta peritään muistutusmaksu 5 EUR sekä viivästyskorko. Mikäli maksun perintä joudutaan siirtämään perintätoimistolle, asiakas maksaa myös kohtuulliset perintäkulut.

2 Peruutusehdot

Asiakas voi peruuttaa varaamansa käynnin sähköpostitse tai puhelimitse vähintään 24 tuntia ennen vastaanottoajan alkua. Lääkärintodistuksella käynti voidaan peruuttaa tätäkin myöhemmin, mutta kuitenkin aina ennen vastaanottoajan alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan varatun käynnin hinta täysimääräisesti maksuehtojen mukaisesti tai vastaavasti seurantakäynnin tapauksessa myöhässä peruutettu tai peruuttamaton käynti ei oikeuta korvaavan uuden käynnin varaamiseen.

3 Ravitsemuspaketin voimassa olo

Standardipaketin kolme käyntiä ovat voimassa kuusi kuukautta (6 kk) ensimmäisestä käynnistä. Mikäli asiakkaasta johtuvista syistä ei käyntejä toteuteta kuuden kuukauden kuluessa, eivät käyttämättä jääneet käynnit oikeuta käynteihin Ravitsemusklinikalla mainitun kuuden kuukauden jälkeen eikä Ravitsemusklinikka ole velvollinen tällöin palauttamaan maksettua summaa käyttämättä jääneistä käynneistä. Vain Ravitsemusklinikasta johtuvista syistä tai asiakkaan kanssa erikseen sovitusti voidaan tästä enimmäisajasta poiketa. Vastaavasti yllä olevien ehtojen mukaisesti Ravitsemuskumppanipaketin kuusi käyntiä ovat voimassa vuoden (12 kk) ensimmäisestä käynnistä.

4 Vajaavaltaisuus

Varauksen voi tehdä ainoastaan varauksentekohetkellä täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) asiakas. Ala-ikäisen asiakkaan puolesta varauksen tekee ala-ikäisen huoltaja.

5 Vastuuvapaus

Palveluntarjoaja Ravitsemusklinikka ja Henna Rannikko eivät ole vastuussa asiakkaalle palvelusta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvista vahingoista tai haitasta palvelun aikana tai välittömästi tahi pidemmän ajan kuluessa sen jälkeen. Asiakas ostaa palvelun omalla vastuullaan. Laillistetun ravitsemusterapeutin potilastyö on kuitenkin potilasvahinkolain (585/1986) mukaan aina vakuutettu potilasvakuutuksella.