Palveluehdot

Ravitsemusklinikan palveluehdot 1/2016

1 Maksuehdot

Asiakas maksaa varaamansa ravitsemuskäynnin tai ravitsemuspaketin sisältäen sen kaikki käynnit kokonaisuudessaan ensimmäisen käynnin jälkeen asiakkaalle lähetettävän erillisen laskun ohjeiden mukaisesti (maksuaika 14 vrk).

Myöhästyneestä maksusta peritään muistutusmaksu 5 EUR sekä viivästyskorko. Mikäli maksun perintä joudutaan siirtämään perintätoimistolle, asiakas maksaa myös kohtuulliset perintäkulut.

2 Peruutusehdot

Asiakas voi peruuttaa varaamansa käynnin sähköpostitse tai puhelimitse vähintään 48 tuntia ennen vastaanottoajan alkua. Lääkärintodistuksella käynti voidaan peruuttaa tätäkin myöhemmin, mutta kuitenkin aina ennen vastaanottoajan alkua. Myöhemmin tehdystä peruutuksesta tai peruuttamattomasta käynnistä veloitetaan varatun käynnin hinta täysimääräisesti maksuehtojen mukaisesti tai vastaavasti seurantakäynnin tapauksessa myöhässä peruutettu tai peruuttamaton käynti ei oikeuta korvaavan uuden käynnin varaamiseen.

3 Ravitsemuspaketin voimassa olo

Standardipaketin kolme käyntiä ovat voimassa kuusi kuukautta (6 kk) ensimmäisestä käynnistä. Ravitsemuskumppanipaketin viisi käyntiä ja Vuosivalmennuksen 14 käyntiä ovat voimassa vuoden (12 kk) ensimmäisestä käynnistä. Mikäli asiakkaasta johtuvista syistä käyntejä ei toteuteta em. voimassaoloaikojen puitteissa, eivät käyttämättä jääneet käynnit oikeuta käynteihin Ravitsemusklinikalla mainittujen voimassaoloaikojen jälkeen eikä Ravitsemusklinikka ole velvollinen tällöin palauttamaan ennakkona maksettua summaa käyttämättä jääneistä käynneistä. Edellämainituista enimmäisvoimassaoloajoista voidaan poiketa vain Ravitsemusklinikasta johtuvista syistä tai asiakkaan kanssa erikseen sovitusti. Mikäli käyntien toteutus viivästyisi Ravitsemusklinikasta johtuen kohtuuttomasti yli sen mitä edellä mainittu, voi asiakas halutessaan saada korvauksen käyttämättä jäävistä viivästyvistä käynneistä (korvaus enintään 100% maksetusta hinnasta/viivästynyt käynti).

4 Vajaavaltaisuus

Varauksen voi tehdä ainoastaan varauksentekohetkellä täysi-ikäinen (18-vuotta täyttänyt) asiakas. Ala-ikäisen asiakkaan puolesta varauksen tekee ala-ikäisen huoltaja.

5 Vastuuvapaus

Palveluntarjoaja Ravitsemusklinikka ja ravitsemusterapeutti Henna Rannikko eivät ole vastuussa asiakkaalle palvelusta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvista vahingoista tai haitasta palvelun aikana tai välittömästi tahi pidemmän ajan kuluessa sen jälkeen. Asiakas ostaa palvelun omalla vastuullaan. Laillistetun ravitsemusterapeutin potilastyö on kuitenkin potilasvahinkolain (585/1986) mukaan aina vakuutettu potilasvakuutuksella.