Uutiskirjeen tietosuojaseloste

Henkilötietorekisterin tietosuojaseloste

Tietosuojalain 1050/2018 mukainen rekisteriseloste sekä tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  Ravitsemusklinikka Henna Rannikko Oy
  Y-tunnus: 2734581-8
  Hämeentie 92, 00550 Helsinki
  Puh: +358 40 844 2263
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Henna Rannikko
  Tahkokuja 15 A, 02760 Espoo
  henna.rannikko@ravitsemusklinikka.fi
 3. Rekisterin nimi
  Ravitsemusklinikka Henna Rannikko Oy:n uutiskirjeen tilaajat -rekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja uutiskirjeen tilaajan välinen viestintä, yhteydenpito, markkinointi ja tilaaja-analytiikka. Rekisteriä ylläpitää Ravitsemusklinikka. Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanina uutiskirjeen tilaajatietojen keruussa ja uutiskirjeiden lähetyksessä toimii Mailchimp. Uutiskirjeen tilaajatietojen keruussa toimii lisäksi rekisterinpitäjän kotisivujen yhteistyökumppani, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.
 5. Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia tietoja uutiskirjeen tilaajasta:
  – Sähköpostiosoite
 6. Sääntöjen mukaiset tietolähteet
  Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän uutiskirjeen tilaaja -tietojärjestelmästä sekä uutiskirjeen käyttäjäseurantatyökalusta, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä ja muista julkisista sekä maksuttomista että maksullisista lähteistä.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja ulkopuolisille lukuun ottamatta kohdassa 4 mainittuja rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneita, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi em. viranomaistoimien niin edellyttäessä.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ainoastaan sähköisessä muodossa. Pääsy rekisterin tietoihin on ainoastaan rekisterin ylläpitäjällä sekä kohdassa 4 mainituilla rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilla. Rekisterin tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Lisäksi rekisterinpitäjän ja sen tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
 10. Evästeet ja kävijäanalytiikka
  Rekisterinpitäjän sivuilla käytetään evästeitä sivuston käytön analytiikassa, sivuston kehittämisessä, markkinoinnin sekä käyttökokemuksen kehittämisen tukena. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä käytetään mm. kävijäanalytiikassa sekä sivuston kehittämisessä. Evästeiden avulla kerätään tietoa sivujen käytöstä sekä sivuston kävijöistä. Kävijäseuranta ja -analytiikka toteutetaan sivustolla Google Analytics -palvelulla. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi kävijäseurannan tai evästeiden avulla. Evästeistä kertominen on säädetty pakolliseksi EU direktiivillä ja käyttämällä sivustoa käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön. Käyttäjä voi poistaa evästeet käytöstä selaimen asetuksista. Rekisterinpitäjän ei takaa, että sivusto toimii oikein evästeiden poistamisen jälkeen.
 11. Rekisterin tietojen säilyttäminen
  Rekisterin tiedot säilytetään, kuten asetuksessa säädetään, vain rekisterinpitäjän toiminnan ja tässä selosteessa tietojen käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan, jollei rekisterin tietoja ole erikseen säädetty tai määrätty säilytettäviksi tästä poikkeavan ajan.
 12. Tarkastusoikeus
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle tässä selosteessa kerrottuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Tarkastusoikeus annetaan, tai voidaan evätä, asetuksessa säädetyin perustein ja tarkastuspyynnön tekijän henkilöllisyys varmennetaan.
 13. Tietojen korjauspyyntö tai poistaminen
  Korjauspyyntö tehdään kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joka päättää korjaamisesta, tässä selosteessa kerrottuun sähköposti- tai postiosoitteeseen. Korjauspyynnön tekijän henkilöllisyys varmennetaan. Rekisteröity voi pyytää myös henkilötietojensa poistoa poislukien tiedot, jotka on säilytettävä mm. ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.